2020. február 26., szerda , Géza

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Publikációk

Publikációk

Kötetek

Fehérvári Anikó (2009): A nyelvi előkészítő program értékelése, Módszertani Közlemények, 49. szám, Szeged

Fehérvári Anikó: Liskó Ilona (2008): Hatásvizsgálat a HEFOP által támogatott integrációs program keretében szervezett pedagógus-továbbképzésekről, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 156 p. /Kutatás Közben 281./

http://ofi.hu/kiadvanyaink/kiadvanyaink-konyvesbolt-konyvesbolt/kutatas-kozben

 

Fehérvári Anikó-Györgyi Zoltán (2006): Kiút a gödörből: Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány KID programja, FKI, 100p. /Kutatás Közben 276./

http://ofi.hu/kiadvanyaink/kiadvanyaink-konyvesbolt-konyvesbolt/kutatas-kozben

 

Fehérvári Anikó –Liskó Ilona (2006): Az Arany János Program hatásvizsgálata, FKI, 101 p. 2006. /Kutatás Közben 275./

http://ofi.hu/kiadvanyaink/kiadvanyaink-konyvesbolt-konyvesbolt/kutatas-kozben

 

Fehérvári Anikó (2001): Párhuzamos szakképzési rendszerek az iskolarendszeren kívüli képzésben, Oktatáskutató Intézet, 85 p. /Kutatás Közben 230./

http://ofi.hu/kiadvanyaink/kiadvanyaink-konyvesbolt-konyvesbolt/kutatas-kozben

 

Liskó Ilona – Fehérvári Anikó (1999): A szakmai gyakorlati képzés átalakulása, Kutatási Zárótanulmány, Nemzeti Szakképzési Intézet, Budapest 114 p.

Liskó Ilona-Fehérvári Anikó (1998): Felvételi szelekció a középfokú iskolákban, Oktatáskutató Intézet, 75 p. /Kutatás Közben 219./

http://ofi.hu/kiadvanyaink/kiadvanyaink-konyvesbolt-konyvesbolt/kutatas-kozben

Liskó Ilona-Fehérvári Anikó-Györgyi Zoltán-Tót Éva (1997): Vocational training of disadvataged students, Ministry of Labour, Budapest, 228 p.

Liskó Ilona-Fehérvári Anikó-Györgyi Zoltán-Tót Éva (1997): A hátrányos helyzetű tanulók szakképzése, Munkaügyi Minisztérium, Budapest, 236 p.

Ilona Liskó, Aniko Fehérvári and Éva Tót (1996): Young Skilled Workers in the Labour Market, Vienna, March

Liskó Ilona-Fehérvári Anikó (1996): Szerkezetváltó iskolák a kilencvenes években, Oktatáskutató Intézet, 140 p. /Kutatás Közben 212./

http://ofi.hu/kiadvanyaink/kiadvanyaink-konyvesbolt-konyvesbolt/kutatas-kozben

 

Liskó Ilona-Fehérvári Anikó-Tót Éva (1995): Iskolaszékek mérlegen, MKM, Budapest, 97 p.

 

Fehérvári Anikó-Györgyi Zoltán-Tót Éva (1994): Ifjúsági munkanélküliség, Oktatáskutató Intézet, 69 p. /Kutatás közben 200./

 

Szerkesztett kötetek

Fehérvári Anikó (szerk.) (2008): Szakképzés és lemorzsolódás, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 295 p. /Kutatás Közben 283./

http://ofi.hu/kiadvanyaink/kiadvanyaink-konyvesbolt-konyvesbolt/kutatas-kozben

 

Fehérvári Anikó – Kocsis Mihály (szerk.) (2009): Felsőfokú? Szakképzés?, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest 165p.

http://www.ofi.hu/kiadvanyaink/felsofoku-szakkepzes

 

Kötetben megjelent tanulmányok

Fehérvári Anikó: A nyelvi előkészítő képzés hatásvizsgálata, in: Oktatás a 21. század kapujában, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet konferenciája, OFI, 2008. 67-76.

 

Szakfolyóiratokban közölt írások

Fehérvári Anikó: Tanulók a nyelvi előkészítő képzésben, Educatio, 2010/1. 135-140.

Fehérvári Anikó: Intenzív felzárkóztatás? A nyelvi előkészítő program vizsgálata, Iskolakultúra, 2009. 12. sz. 3-17.

Fehérvári Anikó: Kik a nyelvi előkészítő képzés nyertese, Iskolakultúra, 2009. 7-8. sz. 67-75.

Fehérvári Anikó: Kudarcok a szakiskolákban, Szakképzési Szemle, 2009 1. sz. 23-44.

Fehérvári Anikó: Az Arany János Programban résztvevő diákok, Educatio, 2008. 4. sz. 512-525.

http://www.edu-online.eu/hu/educatio_reszletes.php?id=71

 

Fehérvári Anikó: Esélyegyenlőség a nyelvi előkészítő évfolyamokon, Új Pedagógiai Szemle, 2008. 2. sz.

http://ofi.hu/tudastar/fehervari-aniko

 

Fehérvári Anikó-Liskó Ilona-Török Balázs: Munkáltatói tapasztalatok a tanulószerződésről II., Szakképzési Szemle, 2008. 1. sz. 7-36

Fehérvári Anikó-Liskó Ilona-Török Balázs: Munkáltatói tapasztalatok a tanulószerződésről I., Szakképzési Szemle, 2007. 4. sz. 374-395

Fehérvári Anikó: A hátrányos helyzetű tanulókat oktató tanárok, Educatio, 2007. 1. sz. 125-129.

http://www.edu-online.eu/hu/educatio_reszletes.php?id=64

 

Fehérvári Anikó –Liskó Ilona: Az Arany János Program tanulói, Iskolakultúra, 2006. 7-8. sz. 63-76.

Fehérvári Anikó: Magánóvodák, Educatio, 2005. 4. sz. 825-839.

http://www.edu-online.eu/hu/educatio_reszletes.php?id=59

 

Fehérvári Anikó: Az iskolarendszeren kívüli képzés, Iskolakultúra, 2000. 5. sz.
34-48.

Fehérvári Anikó: Tankönyvrendelés, Educatio 2000. 3. sz. 460-473.

http://www.edu-online.eu/hu/educatio_reszletes.php?id=23

 

Fehérvári Anikó – Györgyi Zoltán: A gazdasági vállalkozások és az iskolarendszerű képzés, Szakképzési Szemle 2000. 2. sz. 141-181.

Fehérvári Anikó: A szakmatanulás esélyei, Educatio, 1999. 2. sz. 401-406.

Fehérvári Anikó: Gazdasági érdekszervezetek szerepe a szakképzésben, Educatio 1996. 3. sz. 519-524.

Fehérvári Anikó: A speciális szakiskolai tanulók esélyei, Educatio, 1996. 1. sz. 60-70.

http://www.edu-online.eu/hu/educatio_reszletes.php?id=34

 

Fehérvári Anikó: Fiatal munkanélküliek munkaerőpiaci esélyei, Educatio, 1994. 4. sz. 676-681.

http://www.edu-online.eu/hu/educatio_reszletes.php?id=39

 

Konferencia előadások

A nyelvi előkészítő képzés tanulói, Budapest, 2010. április Educatio Mérleg konferencia

A felsőfokú szakképző képző intézményei, Szeged, 2009. december OFA Műhelykonferencia

Országos Neveléstudományi Konferencia, MTA, Budapest, 2009. november, szakképzési szimpózium. A felsőfokú szakképzésben végzettek pályakövetése

A szakiskolai tanulók sikerességét elősegítő tényezők, különös tekintettel az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programban. A szakiskolai képzés jelene és jövője OFI-konferencia, 2009. október 13–14.

Az Arany János Tehetséggondozó Program Tanévnyitó Konferenciája, Nyíregyháza, 2009. szeptember.

Az Educatio folyóirat 2008/4. Támogató programok számának bemutatójára szervezett konferencia, 2009. március, ELTE.

Lemorzsolódás a szakképzésben. Az Arany János Szakiskolai Program szakmai konferenciája, Kiskunfélegyháza, 2008. november.

Országos Neveléstudományi Konferencia, MTA, Budapest, 2008. november, szakképzési szimpózium. Szakképzés és lemorzsolódás

Tapasztalatok és ötletek a nyelvi előkészítő évfolyamokról. A TEMPUS Közalapítvány konferenciája, Budapest, 2008. március 29.

A nyelvi előkészítő képzés hatásvizsgálata. Oktatás a 21. század kapujában, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet konferenciája, Budapest, 2007. november 7.

 

Egyéb

Liskó Ilona-Fehérvári Anikó-Györgyi Zoltán-Tót Éva: Fiatal munkanélküliek a válságövezetekben, Oktatáskutató Intézet, Kézirat, 1994.

Liskó Ilona-Fehérvári Anikó-Tót Éva : A speciális szakiskolák tanulói, Oktatáskutató Intézet, Kézirat, 1995.

Liskó Ilona-Fehérvári Anikó-Farkas Péter: A hiányos és formális általános végzettségű fiatalok szakmai oktatása, Oktatáskutató Intézet, Kézirat, 1996.

Liskó Ilona - Fehérvári Anikó - Tót Éva: Fiatal szakmunkások a munkaerőpiacon, Kutatási Zárótanulmány Oktatáskutató Intézet, 1996. Kézirat

Liskó Ilona-Fehérvári Anikó: A szakmaszerkezet átalakulása, Oktatáskutató Intézet, Kézirat, 1996.

Fehérvári Anikó – Györgyi Zoltán: A gazdasági vállalkozások és az iskolarendszerű képzés, Oktatáskutató Intézet, 1999. Kézirat

Fehérvári Anikó: A tankönyvpiac helyzete, Kutatási Zárótanulmány, Oktatáskutató Intézet, 2002. Kézirat

 

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.