2020. február 27., csütörtök , Edina

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Kutatások

Kutatások

Szakképzés és lemorzsolódás

A középfokú oktatás expanzióját követően nemzetközi szinten és hazánkban is az oktatáspolitika egyik fő célkitűzése az oktatásból lemorzsolódók arányának visszaszorítása. Arról azonban megoszlanak a vélemények, hogy mit is tekinthetünk lemorzsolódásnak és iskolai kudarcnak. Országok szerint és a nemzetközi összehasonlító statisztikákban is többféle definícióval találkozunk. Vannak olyan országok, ahol az iskolai kudarcon az évfolyamismétlőket, a sikertelenül vizsgázókat és az iskolát elhagyókat értik, illetve vannak olyan országok is, ahol egy adott korosztályhoz viszonyítva számolnak lemorzsolódási arányokat. A kudarc és a lemorzsolódás fogalma természetesen attól is függ, hogy milyen sajátosságokkal bír az adott ország oktatási rendszere. Hiszen vannak olyan országok, ahol nincsenek évfolyamismétlők, csak önmagukhoz képest alacsonyan teljesítő diákok, így értelmetlenné válna ez a definíció. Attól függetlenül, hogy mennyire szelektív, értékelés- vagy vizsgacentrikus egy ország oktatási rendszere, általában az oktatást befejezett végzettség nélkül elhagyókat tekintik lemorzsolódóknak.

Kutatásunk kettős céllal jött létre. Egyrészt, hogy bemutassa a lemorzsolódással kapcsolatos nemzetközi értelmezési kereteket, hozzájárulva a hazai definíció kialakításához, másrészt, hogy ismertesse a hazai helyzetet. A kutatási jelentés első része országtanulmányokból áll. Ezek röviden bemutatják az adott ország oktatási rendszerét (mivel a kudarc és a lemorzsolódás értelmezése szorosan függ egy-egy ország sajátosságaitól), majd kitérnek arra, hogy az adott országban hogyan értelmezik és mérik a lemorzsolódást, hogyan próbálják megelőzni, illetve kezelni azt. Az országok kiválasztásánál arra törekedtünk, hogy a kép minél színesebb legyen, minél többféle értelmezés megjelenjen. A mintánkban akad olyan ország, ahol nem okoz problémát a lemorzsolódás, mivel még a középfokú oktatás expanziója sem következett be, így a helyi kormányzat jelenleg az oktatás kiterjesztését tekinti feladatának. Egyes országokban a lemorzsolódás és annak kezelése összekapcsolódik a nemzeti sokszínűséggel vagy a bevándorlás kérdésével. Azokban az országokban, ahol a szakképzésnek hagyományosan kitüntetett szerepe van, ott a lemorzsolódás elleni küzdelemben hazánk előtt járnak a különböző eszközök, módszerek alkalmazásában.

A második részben a hazai helyzetet mutatjuk be. Ezt követően kerül sor a jelenlegi helyzet elemzésére egy empirikus kutatás adataira támaszkodva.

A teljes elemzés itt olvasható:

http://ofi.hu/kiadvanyaink/kiadvanyaink-konyvesbolt-konyvesbolt/kutatas-kozben

 

 

 

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.